Thiết bị Bluetooth

Thiết bị USB thu Bluetooth 4.0 chính hãng Ugreen 30524 cao cấp

Thiết bị USB thu Bluetooth 4.0 chính hãng Ugreen 30524 cao cấp

159,000₫

Thiết bị USB thu Bluetooth 4.0 chính hãng Ugreen 30443 cao cấp

Thiết bị USB thu Bluetooth 4.0 chính hãng Ugreen 30443 cao cấp

159,000₫

Thiết bị USB Bluetooth 5.3 Dongle cho PC chính hãng Ugreen 90225 cao cấp

Thiết bị USB Bluetooth 5.3 Dongle cho PC chính hãng Ugreen 90225 cao cấp

195,000₫

USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80890 – Ugreen Việt Nam

USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80890 – Ugreen Việt Nam

220,000₫

USB Bluetooth Ugreen 80889 - Thu phát Bluetooth 5.0 – Ugreen Việt Nam

USB Bluetooth Ugreen 80889 - Thu phát Bluetooth 5.0 – Ugreen Việt Nam

221,000₫

USB Bluetooth Ugreen phạm vi lên đến 20m US192 – Ugreen Việt Nam

USB Bluetooth Ugreen phạm vi lên đến 20m US192 – Ugreen Việt Nam

270,000₫

USB Bluetooth 5.0 UGREEN CM408 10928 cho nintendo switch và playstation AUX Jack Audio – Ugreen Miền Nam

USB Bluetooth 5.0 UGREEN CM408 10928 cho nintendo switch và playstation AUX Jack Audio – Ugreen Miền Nam

320,000₫

Bộ chuyển đổi Wireless Bluetooth 4 1 Receiver Audio model CM122 đen Ugreen 30444

Bộ chuyển đổi Wireless Bluetooth 4 1 Receiver Audio model CM122 đen Ugreen 30444

390,000₫

Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Music Receiver cho loa, amply chính hãng Ugreen 30445 cao cấp

Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Music Receiver cho loa, amply chính hãng Ugreen 30445 cao cấp

420,000₫

Bộ chuyển đổi với SRRC/BQB Certificate ) Wireless Bluetooth 4.2 APTX Receiver Audio model CM105 đen Ugreen 40758

Bộ chuyển đổi với SRRC/BQB Certificate ) Wireless Bluetooth 4.2 APTX Receiver Audio model CM105 đen Ugreen 40758

480,000₫

Cài áo Bluetooth 4.2 Music Reiceiver model CM110 Trang 0 Ugreen 40854

Cài áo Bluetooth 4.2 Music Reiceiver model CM110 Trang 0 Ugreen 40854

480,000₫

Bộ phát Bluetooth Ugreen 80189

Bộ phát Bluetooth Ugreen 80189

550,000₫

Bộ chuyển đổi 3,5mm out ) Bluetooth 4.2 Receiver Audio model CM107 đen Ugreen 40761

Bộ chuyển đổi 3,5mm out ) Bluetooth 4.2 Receiver Audio model CM107 đen Ugreen 40761

620,000₫

Bộ phát bluetooth 5.0 hỗ trợ APTX chuẩn Quang (Optical ) Ugreen 50213

Bộ phát bluetooth 5.0 hỗ trợ APTX chuẩn Quang (Optical ) Ugreen 50213

650,000₫

Bộ nhận và phát Bluetooth 5.0 hỗ trợ SPDIF Optical và APTX UGREEN 70158 Cao cấp

Bộ nhận và phát Bluetooth 5.0 hỗ trợ SPDIF Optical và APTX UGREEN 70158 Cao cấp

999,000₫