Bộ chia

Bộ chia 4 cổng USB 2.0 Ugreen 20270 màu trắng

Bộ chia 4 cổng USB 2.0 Ugreen 20270 màu trắng

140,000₫

Bộ chia 4 cổng USB 2.0 Ugreen 20277 (màu đen)

Bộ chia 4 cổng USB 2.0 Ugreen 20277 (màu đen)

150,000₫

Bộ chia USB dài 4 cồng USB 2.0 Ugreen 20295 có đèn LED màu đen CR106

Bộ chia USB dài 4 cồng USB 2.0 Ugreen 20295 có đèn LED màu đen CR106

160,000₫

Bộ chia cổng USB 4 cổng 3.0 dài 80cm chính hãng Ugreen 20291 cao cấp

Bộ chia cổng USB 4 cổng 3.0 dài 80cm chính hãng Ugreen 20291 cao cấp

230,000₫

Bộ chia cổng USB UGREEN CM416 – Ugreen Việt Nam

Bộ chia cổng USB UGREEN CM416 – Ugreen Việt Nam

250,000₫

Bộ chia máy in 1 ra 2 cổng USB 2.0 chính hãng Ugreen 30345 cao cấp

Bộ chia máy in 1 ra 2 cổng USB 2.0 chính hãng Ugreen 30345 cao cấp

280,000₫

Bộ chia USB Type-C to 4 cổng USB 2.0 có Dây hỗ trợ nguồn micro USB dài 50CM UGREEN 30288 - Hàng Chính Hãng – Ugreen Miền Nam

Bộ chia USB Type-C to 4 cổng USB 2.0 có Dây hỗ trợ nguồn micro USB dài 50CM UGREEN 30288 - Hàng Chính Hãng – Ugreen Miền Nam

290,000₫

Bộ chia USB 4 cổng USB 3.0 UGREEN 20284 hỗ trợ OTG – Ugreen Miền Nam

Bộ chia USB 4 cổng USB 3.0 UGREEN 20284 hỗ trợ OTG – Ugreen Miền Nam

290,000₫

Bộ chia cổng USB 3.0/ Type C sang 4 cổng USB 3.0 UGREEN 40850 - Tốc độ truyền lên đến 5Gbps, đèn led hiển thị hoạt động – Ugreen Miền Nam

Bộ chia cổng USB 3.0/ Type C sang 4 cổng USB 3.0 UGREEN 40850 - Tốc độ truyền lên đến 5Gbps, đèn led hiển thị hoạt động – Ugreen Miền Nam

290,000₫ 370,000₫

Bộ chia sẻ máy in USB 2.0 từ 4 thiết bị vào 2 máy tính chính hãng Ugreen 30767

Bộ chia sẻ máy in USB 2.0 từ 4 thiết bị vào 2 máy tính chính hãng Ugreen 30767

290,000₫

Bộ mở rộng cổng nối tiếp RS232 - cấp công nghiệp Ugreen 80734

Bộ mở rộng cổng nối tiếp RS232 - cấp công nghiệp Ugreen 80734

290,000₫

Bộ chia 3 cổng USB 2.0 kèm cổng mạng Ethernet 10/100Mbps Ugreen 20264

Bộ chia 3 cổng USB 2.0 kèm cổng mạng Ethernet 10/100Mbps Ugreen 20264

300,000₫

Bộ chia USB Type-C ra 4 cổng USB 3.0 có hỗ trợ nguồn Ugreen 70336

Bộ chia USB Type-C ra 4 cổng USB 3.0 có hỗ trợ nguồn Ugreen 70336

300,000₫

Bộ chia USB 3.0 ra 4 cổng USB 3.0 Ugreen 20805 – Ugreen Việt Nam

Bộ chia USB 3.0 ra 4 cổng USB 3.0 Ugreen 20805 – Ugreen Việt Nam

320,000₫ 389,000₫

Hub Type C sang LAN 100/1000Mbps Kèm HUB 3 Cổng USB 3.0 – Ugreen Việt Nam

Hub Type C sang LAN 100/1000Mbps Kèm HUB 3 Cổng USB 3.0 – Ugreen Việt Nam

380,000₫

Bộ mở rộng cổng nối tiếp RS-232 thụ động 2 chiếc 80735

Bộ mở rộng cổng nối tiếp RS-232 thụ động 2 chiếc 80735

380,000₫

Bộ chia USB Type-C ra 4 cổng USB 3.0 Ugreen 20841 – Ugreen Việt Nam

Bộ chia USB Type-C ra 4 cổng USB 3.0 Ugreen 20841 – Ugreen Việt Nam

416,000₫

Bộ chia sẻ máy in USB 4 thiết bị vào 2 máy tính chính hãng Ugreen 30768 cao cấp

Bộ chia sẻ máy in USB 4 thiết bị vào 2 máy tính chính hãng Ugreen 30768 cao cấp

550,000₫

Bộ chia cổng USB 2.0 UGREEN CM214 50924 Chia 2 cổng USB 2.0 hỗ trợ chức năng otg - Kèm giá đỡ điện thoại – Ugreen Miền Nam

Bộ chia cổng USB 2.0 UGREEN CM214 50924 Chia 2 cổng USB 2.0 hỗ trợ chức năng otg - Kèm giá đỡ điện thoại – Ugreen Miền Nam

580,000₫

Bộ chia USB 3.0 ra 3 cổng USB 3.0 + Lan 1000Mbps Ugreen 20915

Bộ chia USB 3.0 ra 3 cổng USB 3.0 + Lan 1000Mbps Ugreen 20915

580,000₫

Bộ chia 3 cổng USB 3.0 tich hợp cổng Mạng Gigabit 10/100 / 1000Mbps Ugreen 20265

Bộ chia 3 cổng USB 3.0 tich hợp cổng Mạng Gigabit 10/100 / 1000Mbps Ugreen 20265

620,000₫

Bộ chia USB 3.0 ra 3 cổng USB 3.0 + Lan Gigabit 1000Mbps Ugreen 60812 cao cấp

Bộ chia USB 3.0 ra 3 cổng USB 3.0 + Lan Gigabit 1000Mbps Ugreen 60812 cao cấp

640,000₫

Bộ chia USB Type-C ra 2 USB Type-C và 2 USB Type-A 3.1 tốc độ 10Gpbs Ugreen 30758 cao cấp

Bộ chia USB Type-C ra 2 USB Type-C và 2 USB Type-A 3.1 tốc độ 10Gpbs Ugreen 30758 cao cấp

690,000₫

Bộ chia HDMI 1 ra 8 hỗ trợ phân giải FULL HD 40203 20040203

Bộ chia HDMI 1 ra 8 hỗ trợ phân giải FULL HD 40203 20040203

1,650,100₫