Cáp tín hiệu

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dẹt dài 0,5m chính hãng Ugreen 50172 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dẹt dài 0,5m chính hãng Ugreen 50172 cao cấp

35,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 1M Ugreen 11230 màu vàng cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 1M Ugreen 11230 màu vàng cao cấp

35,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 1m chính hãng Ugreen 11201 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 1m chính hãng Ugreen 11201 cao cấp

40,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 0,5m chính hãng Ugreen 50183 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 0,5m chính hãng Ugreen 50183 cao cấp

40,000₫

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 1m Ugreen 20159

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 1m Ugreen 20159

40,000₫

Cáp mạng UGREEN NW103 2 đầu đúc sẵn 2 đầu Cat 5 dài 1-10M – Ugreen Việt Nam

Cáp mạng UGREEN NW103 2 đầu đúc sẵn 2 đầu Cat 5 dài 1-10M – Ugreen Việt Nam

42,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dẹt dài 1m chính hãng Ugreen 50173 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dẹt dài 1m chính hãng Ugreen 50173 cao cấp

45,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 1m chính hãng Ugreen 50184 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 1m chính hãng Ugreen 50184 cao cấp

45,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 0,5m chính hãng Ugreen 70331 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 0,5m chính hãng Ugreen 70331 cao cấp

45,000₫

Dây USB 2.0 UGREEN US102 Đầu mạ vàng 2 đầu đực dài 0.25M – Ugreen Việt Nam

Dây USB 2.0 UGREEN US102 Đầu mạ vàng 2 đầu đực dài 0.25M – Ugreen Việt Nam

45,000₫

Dây Micro USB 2.0 OTG dạng dẹt dài 15cm UGREEN US126 10821 (màu đen) – Ugreen Việt Nam

Dây Micro USB 2.0 OTG dạng dẹt dài 15cm UGREEN US126 10821 (màu đen) – Ugreen Việt Nam

45,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 3M Ugreen 11232 màu vàng cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 3M Ugreen 11232 màu vàng cao cấp

45,000₫

Dây Micro USB 2.0 OTG dạng tròn dài 12cm UGREEN US133 – Ugreen Việt Nam

Dây Micro USB 2.0 OTG dạng tròn dài 12cm UGREEN US133 – Ugreen Việt Nam

47,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 2m chính hãng Ugreen 11202 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 2m chính hãng Ugreen 11202 cao cấp

50,000₫

Cáp mạng Cat6 đúc sẵn dài 1m chính hãng Ugreen 50191 cao cấp

Cáp mạng Cat6 đúc sẵn dài 1m chính hãng Ugreen 50191 cao cấp

50,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 2m chính hãng Ugreen 50185 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 2m chính hãng Ugreen 50185 cao cấp

50,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 1m chính hãng Ugreen 70332 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 1m chính hãng Ugreen 70332 cao cấp

50,000₫

Cáp dữ liệu UGREEN SATA 3 0.5m (Đen) 30796

Cáp dữ liệu UGREEN SATA 3 0.5m (Đen) 30796

50,000₫

Cáp dữ liệu UGREEN Angled SATA 3 0.5m (Đen) 30797

Cáp dữ liệu UGREEN Angled SATA 3 0.5m (Đen) 30797

50,000₫

Dây cáp truyền dữ liệu 2 cổng USB 2.0 dài 0.25-3M UGREEN US102 – Ugreen Việt Nam

Dây cáp truyền dữ liệu 2 cổng USB 2.0 dài 0.25-3M UGREEN US102 – Ugreen Việt Nam

50,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 5M Ugreen 11233 màu vàng cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 5M Ugreen 11233 màu vàng cao cấp

50,000₫

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 2m Ugreen 20160

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 2m Ugreen 20160

50,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 2m chính hãng Ugreen 50174 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 2m chính hãng Ugreen 50174 cao cấp

55,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 1,5m chính hãng Ugreen 70333 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 1,5m chính hãng Ugreen 70333 cao cấp

55,000₫

Dây USB 2.0 sang Mini USB dài từ 025-3M UGREEN US132 – Ugreen Việt Nam

Dây USB 2.0 sang Mini USB dài từ 025-3M UGREEN US132 – Ugreen Việt Nam

55,000₫

Cáp mạng Cat6 UGREEN NW101 Thuần đồng 32AWG đầu bọc kim loại – Ugreen Việt Nam

Cáp mạng Cat6 UGREEN NW101 Thuần đồng 32AWG đầu bọc kim loại – Ugreen Việt Nam

56,000₫

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 3m Ugreen 20161

Cáp mạng đúc sẵn CAT6 UTP 26AWG tròn dài 3m Ugreen 20161

60,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 3m chính hãng Ugreen 11203 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 3m chính hãng Ugreen 11203 cao cấp

60,000₫

Cáp âm thanh kéo dài hai đầu chuẩn 3.5mm 1 đầu đực 1 đầu cái UGREEN AV124 – Ugreen Việt Nam

Cáp âm thanh kéo dài hai đầu chuẩn 3.5mm 1 đầu đực 1 đầu cái UGREEN AV124 – Ugreen Việt Nam

60,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 3m chính hãng Ugreen 50186 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 3m chính hãng Ugreen 50186 cao cấp

60,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 2m chính hãng Ugreen 70334 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6a dài 2m chính hãng Ugreen 70334 cao cấp

60,000₫

Cáp nối mạng Cat6E FTP 1M truyền dữ liệu giữa các máy tính NW135 Ugreen 70678

Cáp nối mạng Cat6E FTP 1M truyền dữ liệu giữa các máy tính NW135 Ugreen 70678

65,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 nối dài 0,5m chính hãng Ugreen 11278 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 nối dài 0,5m chính hãng Ugreen 11278 cao cấp

65,000₫

Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 0,5M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80420 cao cấp

Cáp mạng Cat7 vỏ bọc Nylon dài 0,5M băng thông 10Gbps 600MHZ Ugreen 80420 cao cấp

69,000₫

Cáp âm thanh kéo dài hai đầu chuẩn 3.5mm 1 đầu đực 1 đầu cái dài 1M UGREEN AV124. – Ugreen Việt Nam

Cáp âm thanh kéo dài hai đầu chuẩn 3.5mm 1 đầu đực 1 đầu cái dài 1M UGREEN AV124. – Ugreen Việt Nam

70,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 3m chính hãng Ugreen 50175 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 3m chính hãng Ugreen 50175 cao cấp

70,000₫

Cáp mạng Cat6 đúc sẵn dài 2m chính hãng Ugreen 50192 cao cấp

Cáp mạng Cat6 đúc sẵn dài 2m chính hãng Ugreen 50192 cao cấp

70,000₫

Cáp OTG Mini USB 2.0 UGREEN US249 - Lõi đồng nguyên chất, tốc độ truyền tải cao – Ugreen Việt Nam

Cáp OTG Mini USB 2.0 UGREEN US249 - Lõi đồng nguyên chất, tốc độ truyền tải cao – Ugreen Việt Nam

70,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 nối dài 1m chính hãng Ugreen 11279 cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat6 nối dài 1m chính hãng Ugreen 11279 cao cấp

75,000₫

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 FTP dài 0,5M dẹt 600Mhz chính hãng Ugreen 30738 Cao cấp

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 FTP dài 0,5M dẹt 600Mhz chính hãng Ugreen 30738 Cao cấp

75,000₫